Polityka prywatnośći:

BLOUNT Europe SA ( "Blount"), jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności.  Celem naszej polityki prywatności jest poinformowanie użytkownika o kategorii informacji osobistych, jakie gromadzimy o Tobie podczas odwiedzin na naszej witrynie, i sposobów dlaszego ich wykorzystwyania, ujawniania i przekazywania osobom trzecim.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji:

Możemy zbierać dane osobowe dobrowolnie dostarczone przez użytkowników za pośrednictwem naszej strony.

Możemy gromadzić i przechowywać informacje przekazane przez Państwa, w tym imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, numery telefonów i adresy e-mail, zakresy działalności, jak również wszelkie inne dane szczegółowe., które mogą być od czasu do czasu gromadzone, w celu informowania o nowościach, pomocy technicznej i odpowiedzi na pytania zadawane drogą elektroniczną.  W zakresie dozwolonym przez prawo i po wyrażeniu zgody, możemy również wysłać informacje i materiałów promocyjnych dotyczących naszych produktów i usług.

Cookies:

"Cookies" to małe kawałki informacji, które są przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym komputera.  Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale pozwala również na wyłączenie funkcji ich zapisu na dysku.

Ujawnianie informacji:

Zgromadzone informacje pozostaja tylko do naszego użytku, nie są udostępniane osobom trzecim.

BLOUNT nie sprzedaje, nie wymienia i nie wypożycza zgromadzonych informacji innym podmiotom. Możemy prowadzić statystyki odwiedzających, szablony i schematy w naszym kanale dystrybucyjnym. Zbiory takie nie będą zawierały danych osobowych.

Po opuszczeniu naszej witryny:

Blount nie ma kontroli nad polityką prywatności stron spoza swojej domeny. Uruchamiając link innej strony internetowej, przeczytaj politykę prywatności witryny i skontaktuj się z administratorem w kwestiach związanych z ochroną prywatności.

Polityka dla nieletnich: 

Osóby niepełnoletnie (poniżej 13 roku życia), które chcą przekazać nam informacje osobistych, muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekuna.

Twoja zgoda:

Korzystając z naszej strony internetowej oraz przekazując nam wszelkie dane osobowe , wyrażają Państwo zgodę na zbieranie i wykorzystanie tych informacji przez Blount.  Jeśli zdecydujemy się na zmianę naszej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie wiążące zmiany na tej stronie. Dzięki temu zawsze będą Państwo świadomi tego, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy, i w jakich okolicznościach je ujawniamy.

Twoje prawa: 

Masz prawo żądać dostępu do danych osobowych, jakie posiadamy na Państwa temat. Poprosić o sprostowanie wszelkich nieprawdziwych informacji, a także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w uzasadnionych przypadkach. Masz prawo do wniesienia dobrowolnego sprzeciwu, w dowolnym czasie, do wykorzystania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. Możesz skorzystać z tych praw poprzez kontakt elektroniczn webmaster@blount.be

Podziel się z nami opiniami:

Mile widziane są pytania i komentarze. Prosimy wysyłać je na adres email marketing@blount.be

Firma Blount International, Inc., w tym jej jednostki zależne i stowarzyszone, oddziały oraz inne jednostki biznesowe (dalej łącznie jako „Blount”), przywiązuje wagę do kwestii danych osobowych. Aby zagwarantować poszanowanie i ochronę prawa do prywatności danych, Blount zamierza udoskonalić swój program ochrony danych osobowych w związku z unijnym Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO), które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku. W przypadku pytań lub uwag dotyczących naszych starań na rzecz ochrony danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem privacy@blount.com. Dziękujemy za nieustanne wspieranie naszych produktów.