Regulamin:

Korzystając z serwisu internetowego OREGON®, OREGON TOOL EUROPE SA ("Oregon Tool"), akceptujesz poniższy regulamin:

Materiały zawarte w tym serwise są własnością OREGON TOOL. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie informacje i obarzy zamieszczone w serwisie nie mogą być powielane i używane bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela serwisu. Powielanie, publikowanie, ładowanie, wysyłanie, dystrybuowanie lub publiczne wyświetlanie materiałów zawartych na stronie może nastąpić tylko i wyłącznie podo warunkiem uzyskania pisemnej zgody firmy OREGON TOOL. W tych celach skontaktuj się z Działem Marketingu firmy OREGON TOOL EUROPE SA poprzez wysłanie elektronicznej wiadomości elektronicznej wiadomości.

MATERIAŁY NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZONE ”TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI BEZPOŚREDNICH ANI DOROZUMIANYCH. W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNE NA PODSTAWIE PRAWA. OREGON TOOL ODRZUCA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, W TYM, LECZ NIE TYLKO, DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. OREGON TOOL NIE GWARANTUJE ANI NIE OZNACZA, ŻE INFORMACJA JEST DOKŁADNA, WIARYGODNA i ŻE STRONA BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW I WIRUSÓW.

W żadnym wypadku, włączając zaniedbania, OREGON TOOL nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie i pośrednie lub szczególne wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania materiałów na tej stronie. W żadnym wypadku OREGON TOOL nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, szkody lub roszczenia przekraczające kwote zapłaconą przez użytkownika za dostępu do tego serwisu internetowego.

Niniejsza umowa obowiązuje do czasu jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę w każdej chwili zaprzestania korzystania z witryny OREGON TOOL i niszcząc wszystkie materiały otrzymane od niego.

Podziel się z nami opiniami:

Mile widziane są pytania i komentarze. Prosimy wysyłać je na adres email marketing@oregontool.be