Regulamin:

Korzystając z serwisu internetowego OREGON®, BLOUNT EUROPE SA ("Blount"), akceptujesz poniższy regulamin:

Materiały zawarte w tym serwise są własnością BLOUNT. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie informacje i obarzy zamieszczone w serwisie nie mogą być powielane i używane bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela serwisu. Powielanie, publikowanie, ładowanie, wysyłanie, dystrybuowanie lub publiczne wyświetlanie materiałów zawartych na stronie może nastąpić tylko i wyłącznie podo warunkiem uzyskania pisemnej zgody firmy BLOUNT. W tych celach skontaktuj się z Działem Marketingu firmy BLOUNT EUROPE SA poprzez wysłanie elektronicznej wiadomości elektronicznej wiadomości.

MATERIAŁY NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZONE ”TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI BEZPOŚREDNICH ANI DOROZUMIANYCH. W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNE NA PODSTAWIE PRAWA. BLOUNT ODRZUCA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, W TYM, LECZ NIE TYLKO, DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. BLOUNT NIE GWARANTUJE ANI NIE OZNACZA, ŻE INFORMACJA JEST DOKŁADNA, WIARYGODNA i ŻE STRONA BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW I WIRUSÓW.

W żadnym wypadku, włączając zaniedbania, BLOUNT nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie i pośrednie lub szczególne wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania materiałów na tej stronie. W żadnym wypadku BLOUNT nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, szkody lub roszczenia przekraczające kwote zapłaconą przez użytkownika za dostępu do tego serwisu internetowego.

Niniejsza umowa obowiązuje do czasu jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę w każdej chwili zaprzestania korzystania z witryny BLOUNT i niszcząc wszystkie materiały otrzymane od niego.

Podziel się z nami opiniami:

Mile widziane są pytania i komentarze. Prosimy wysyłać je na adres email marketing@blount.be