Bezpieczeństwo pracy pilarką łańcuchową:

Posiadając podstawowe informacje o pilarce i sposobie jej użycia można zredukować lub wyeliminować ryzyko odbicia. Ponadto można wówczas wydłużyć czas eksploatacji pilarki i jej komponentów. 

1. Przed rozpoczęcie pracy pilarką zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia oraz zasadami bezpieczeństwa. 

2. Nie pracuj pilarką kiedy czujesz, że jesteś zmęczony, spożywałeś wcześniej alkohol lub bierzesz leki. 

3. Używaj ubioru i wyposażenia ochronnego. 

4. Podczas cięcia trzymaj pewnie pilarkę oburącz, prawą ręką za uchwyt tylny, lewą za uchwyt przedni. Dbaj by oba uchwyty były suche, czyste i nie zabrudzone mieszanką paliwa i oleju. 

5. Pilarki zostały zaprojektowane tak aby pracować na maksymalnych obrotach. Pracuj na pełnym gazie. Dzięki temu zwiększysz produktywność i zminimalizujesz zmęczenie. 

6. Podczas pracy pilarkę należy trzymać z boku ciała, nigdy przed sobą. Dzięki temu zmniejszasz ryzyko zranienia. 

7. Przenoś pilarkę z wyłączonym silnikiem, tak aby prowadnica i łańcuch skierowane były tyłem do kierunku chodzenia. Staraj się trzymać tłumik z dala od ciała. Podczas transportu nakładaj na prowadnicę osłonę prowadnicy. 

8. Nigdy nie używaj pilarki trzymając ją ponad ramieniem. Bardzo ciężko w takiej pozycji kontrolować proces cięcia i samą maszynę. 

9. Nie pracuj pilarką na wysokościach (na drzewie lub drabinie) chyba że jesteś w tym kierunku przeszkolony i wyposażony. Istnieje ryzyko, że stracisz równowagę. 

10. Niektóre cięcia wymagają szczególnych umiejętności. Jeśli masz wątpliwość, że sobie poradzisz, skontaktuj się z profesjonalnym pilarzem. 

11. By przeciwdziałać ryzyku odbicia pilarki, upewnij się, że miejsce, w którym tniesz nie ma przeszkód. Nigdy nie tnij sztyletowo drzewa. Nie tnij ogrodzeń i innych materiałów, w których może wystąpić drut. 

12. Przed przystąpienie do cięcia drzew zabezpiecz miejsce pracy. 

13. Zachowaj ostrożnośc gdy pilarka się zakleszcy w drzewie. Umiejętnie ją uwolnij. 

14. Zachowaj szczególną ostrożność podczas cięcia krzaków i młodych drzewek. Cienkie materiały mogą „chwycić” łańcuch i wyrzucić go w twoim kierunku. Poza tym możesz stracić równowagę. 

15. Podczas cięcia konarów i napiętych młodych drzewek uważaj na naprężenia drzewa. 

16. Nie pozwalaj osobom postronnym oraz zwierzętom przebywać w pobliżu cięcia. 

17. Trzymaj pilarkę w trakcie pracy z dala od swojego ciała. 

18. Nie pracuj pilarką która jest uszkodzona lub niewłaściwie zmontowana. Upewnij się że łańcuch przestaje pracować po zwolnieniu dźwigni gazu. Jeśli masz wątpliwości odnośnie stanu technicznego pilarki skontaktuj się z profesjonalnym serwisem sprzętu leśnego. 

19. Stosuj się do instrukcji obsługi i zasad konserwacji zalecanych przez producenta sprzętu. Ostrzenie łańcucha tnącego wymaga dwóch kroków: ostrzenia krawędzi bocznej oraz piłowania ogranicznika. W razie wątpliwości skontaktuj się serwisem sprzętu leśnego. 

20. Używaj zalecanych przez producenta prowadnic i łańcuchów, lub ich odpowiedników. Właściwy układ  tnący to nie tylko lepsza jakością cięcia ale także mniejsze ryzyko odbicia. 

21. Napinaj odpowiednio łańcuch. Za luźny łańcuch może spaść z prowadnicy i zranić operatora. 

22. Wszelkie naprawy serwisowe, inne niż wymienione w instrukcji obsługi, powinny być wykonane przez przeszkolony, profesjonalny serwis sprzętu leśnego. Niewłaściwa naprawa może zagrażać operatorowi pilarki. 

23. Ostrożnie obchodź się z paliwem. Nie odpalaj pilarki w odległości mniejszej niż 3 metry od miejsca zalania paliwa w pilarce. Nie pal papierosa podczas uzupełniania paliwa w pilarce. Pilarek spalinowych używaj tylko i wyłącznie w pomieszczeniach wentylowanych lub na otwartym powietrzu. 

 

KILKA PRZYDATNYCH RAD: 

1. Pilarka została stworzona tylko i wyłącznie do cięcia jednego materiału: drewna. Nigdy nie tnij innych materiałów oraz nigdy nie dopuszczaj do kontaktu pilarki z kamieniami. Pamiętaj że łańcuch obraca się nawet z prędkościa bliską 100 km/h. W chwili kontaktu z kamieniem lub ziemią każde ogniwo tnące zostanie uderzone wiecej niż 10 razy. 

2. Nigdy nie tnij tępym łańcuchem. Naostrzony łańcuch bez trudu tnie drewno i wymaga od operatora tylko lekkiej siły nacisku. Łańcuch tępy natomiast wytwarza drobne wióry i jest to znak do przeprowadzenia konserwacji pilarki. 

3. Staraj się wydłużać żywotnośc łańcucha i prowadnicy w twojej pilarce. Dbaj o odpowiedni naciąg łańcucha i używaj wysokiej jakości środków smarujących. 

4. Używaj tylko łańcuchów tnących cechujących się niskim ryzykiem odbicia. Profesjonalne łańcuchy skierowane są dla profesjonalistów, którzy potrafią poradzić sobie  z ryzykiem odbicia pilarki.