Bezpieczeństwo:

Witamy na stronie poświęconej bezpieczeństwu. Zamieszczone tutaj informacje dotyczą zarówno profesjonalnych użytkowników pił łańcuchowych jak również amatorów. 

Dział zawiera porady zmniejszające prawdopodobieństwo urazów i wypadków, oraz wskazówki pomagające w pełni wykorzystać zalety współczesnych pilarek łańcuchowych. 

Pilarka nie jest zabawką. Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że przeczytałeś ze zrozumieniem instrukcję obsługi dostarczoną wraz z urządzeniem. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi cięcia, ostrzenia łańcucha i konserwacji pilarki. Informacji zawartych w tym dziale nie należy traktować nadrzędnie w stosunku do informacji zawartych w instrukcji obsługi urządzenia. 

Łańcuch tnący może spowodować uraz, jeśli pilarka zostanie użyta w sposób nieprawidłowy. Zmontuj, wyreguluj i konserwuj pilarkę tak, jak zaleca producent. Uważaj na odbicia, szczególnie gdy tniesz noskiem prowadnicy. Polega ono na gwałtownym odrzuceniu pilarki w stronę operatora z jednoczesnym poderwaniem do góry prowadnicy. Odbicia pilarki prowadzą do utraty panowania nad maszyną, a w rezultacie do groźnych w skutkach wypadków operatora lub osób towarzyszących. Przed pracą pilarką dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i informacje o bezpieczeństwie.