Odbicie:

Odbicie pilarki jest najczęstszą przyczyną groźnych w skutkach wypadków. 

Odbicie powstaje, gdy łańcuch tnący poruszający się na końcówce prowadnicy zetknie się z twardym przedmiotem a także w momencie zakleszczenia się prowadnicy w rzazie. Polega ono na gwałtownym odrzuceniu pilarki w stronę operatora z jednoczesnym poderwaniem do góry prowadnicy. Odbicia pilarki prowadzą do utraty panowania nad maszyną, a w rezultacie do groźnych w skutkach wypadków operatora lub osób towarzyszących. 

Górna ćwiartka obwodu końcówki prowadnicy nazywana jest NIEBEZPIECZNĄ STREFĄ ODBICIA. W przypadku jej zetknięcia z twardym przedmiotem, takim jak gałąź lub kłoda istnieje prawdopodobieństwo nagłego odbicia. 

Współczesne pilarki wyposażone są w różne systemy redukujące ryzyko urazu w przypadku wystąpienia odbicia. Wśród nich znajduje się hamulec łańcucha, znajdujący się przed lewym uchwytem pilarki, osłona noska prowadnicy oraz specjalne łańcuchy i prowadnice redukujące  odbicie. Aby zapewnić  poprawne działanie tych systemów należy upewnić się, że pilarka i wszystkie jej podzespoły złożone są prawidłowo. 

OREGON® zaleca używanie łańcuchów redukujących odbicie niezależnie od tego w jakie systemy wyposażona jest pilarka, dopóki nie nabierzesz doświadczenia w postępowaniu w trakcie odbicia. 

Przed użyciem jakiejkolwiek pilarki przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi i Informacje dotyczące bezpieczeństwa